کلاس های آموزشی درمانی آیوردا هند

کلاس آموزش ماساژهای طبی آیورودا

کلاس آموزش پوست به روش طب آیورودایی و روش های گیاهی

کلاس آموزش پوست به روش طب آیورودایی و روش های گیاهی

کلاس ماساژهای مادر و کودک و خانم های باردار 

کلاس ماساژهای مادر و کودک و خانم های باردار 

کلاس تغذیه و آشپزی به روش آیورودا

کلاس تغذیه و آشپزی به روش آیورودا

کلاس طب سوزنی کلینیکی

کلاس طب سوزنی کلینیکی

کلاس روش های درمان ها و پاکسازی های طبیعی

کلاس روش های درمان ها و پاکسازی های طبیعی

کلاس یوگا و مدیتیشن با مدرک

کلاس یوگا و مدیتیشن با مدرک

کلاس آموزش پیشرفته و یکپارچه یوگای درمانی

کلاس آموزش پیشرفته و یکپارچه یوگای درمانی

کلاس یوگا برای کودکان و افراد کم توان و معلول

کلاس یوگا برای کودکان و افراد کم توان و معلول

کلاس آموزش تکنیک های پیشرفته ماساژ سنتی با کف پا

کلاس آموزش تکنیک های پیشرفته ماساژ سنتی

کلاس پاکسازی، جوانسازی و درمان بیماری های بدن به روش طب آیورودا

کلاس پاکسازی و جوانسازی